fbpx
Mã ICCID mới nhất

Lưu ý: Máy phải Update lên IOS 12.3 
UPDATE: 25.5.2019